Thông báo số 16 : Phân công Lễ Sơ kết HKI năm học 2018-2019

Trường THCS Bình Chuẩn

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ  LỄ SƠ KẾT

Năm học  2018-2019

Thời gian : ngày 29/12/2018 ( thứ bảy )

Từ 7h đến 7h30 :Văn nghệ 

Tổ Âm nhạc-Mỹ thuật chuẩn bị

Từ 7h 30 :bắt đầu  buổi Lễ

 • I.Phụ trách chung : Hiệu trưởng
 • II.Các bộ phận chuẩn bị :
 • 1.Lao động vệ sinh : Bộ phận phục vụ hoàn thành chiều 28/12/2018
 • 2.Chuẩn bị cờ trang trí  cổng : Thầy Nuôi và tổ bảo vệ hoàn thành chiều 28/12/2018
 • 3.Dẫn chương trình : Cô Nguyễn Thị Thu Trang
 • 4.Đọc báo cáo sơ kết : Cô Trân
 • 5.Đọc quyết định khen thưởng : Cô Trân
 • 6..Phát thưởng : Cô Trang

– Đoàn viên nam thực hiện chuyển phần thưởng cho đại biểu ( Bí thư chi đoàn phân công )

-Đại biểu dự Lễ trao phần thưởng

– GVCN các lớp phát giấy khen cho học sinh lớp mình trên Lễ đài

 • 7.Thư mời :

-Thầy Dân mời đại biểu Phường ,khu phố

-GVCN mời thường trực Ban đại diện và  PHHS  giỏi nhất khối ( Cô Ty chuẩn bị thư mời )

       8.Trang trí Lễ đài,sắp xếp bàn ghế và chuyển phần thưởng đến vị trí sân khấu :             

        Phân công :  tập thể giáo viên nam thực hiện ( Thầy Bắc phụ trách chung)

 • Thời gian : 17h ngày thứ sáu  28/12/2018
 • 9.Đội nghi thức : Tổng phụ trách
 • 10.Đón tiếp đại biểu :Thầy Thuận,Thầy Bắc,Thầy Nuôi ,Cô Trân…
 • 11.Ổn định học sinh : tổ GDTC và GVCN
 • 12.Gói phần thưởng :

Thời gian : 13h ngày thứ sáu 28/12/2018

Phân công :Đoàn viên nữ không có tiết dạy vào chiều thứ sáu 28/12/2018

Phụ trách chung : Cô Ty và Cô Trang

 • 13.Đối tượng học sinh dự lễ sơ kết và nhận thưởng
 • Học sinh giỏi
 • Học sinh giỏi nhất khối
 • Học sinh đạt giải các cuộc thi trong HKI
 • 14.Phát giấy khen :  Học sinh tiên tiến

-GVCN liên hệ cô Ty nhận giấy khen và phát cho lớp vào  tiết SHCN thứ sáu ngày 4/1/2018

Trên đây là phân công Lễ sơ kết năm học 2018-2019
Đề nghị các bộ phận thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao để buổi Lễ thành công tốt đẹp

Lưu ý : GVCN lúc 6h45 để hỗ trợ sắp xếp học sinh trước khi làm Lễ

Thầy cô chủ nhiệm xem lại danh sách học sinh khen thưởng nhà trường gửi trên gmail tổ ,nếu có thiếu hoặc sai  tên vui lòng liên hệ với Cô Ty  để điều chỉnh và bổ sung