Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
03Các trường THCSCác bộ đề ôn tuyển sinh tham khảo môn Tiếng Anh Tải về
02Các trường THCSCác bộ đề ôn tuyển sinh tham khảo môn Văn Tải về
01Các trường THCSCác bộ đề ôn tuyển sinh tham khảo môn Toán Tải về