Tiết sinh hoạt Đội

Liên đội trường THCS Bình Chuần thường xuyên có các buổi sinh hoạt đôi gắn liền với sinh hoạt kỹ năng, múa hát tập thể để giúp cho đội viên có sân chơi bổ ích.

sinh hoat đội 1 sinh hoat đội 2 sinh hoat đội 3 sinh hoat đội