Thông báo vận động công đoàn viên tham gia trực cơ quan

Thông báo

Nhằm đảm bảo an toàn của cơ quan trong dịp Tết Nguyên Đán 2021

Công đoàn nhà trường vận động Thầy ,Cô có điều kiện tham gia trực cơ quan

Từ 8/2/2021 đến 17/2/2021

Ban ngày :

Ca sáng

Từ 8h đến 13h

Mỗi ca cần bố trí từ  2 giáo viên tham gia trực và 1 bảo vệ

Ca chiều từ 13h đến 18h

Mỗi ca cần bố trí  từ  2 giáo viên tham gia trực và 1 bảo vệ

Ban đêm :

Từ 18h đến 21h :  Bảo vệ trường

21h đến 8h : cần bố trí  3 giáo viên và 1 bảo vệ

Thầy ,Cô đăng ký vui lòng liên hệ cô Trân trước ngày 5/2/2021

Rất mong nhận được sự tự nguyện đóng góp công sức của Quý Thầy Cô trong việc bảo vệ an toàn cho nhà trường trong các dịp Lễ ,Tết

Lưu ý : Từ năm học 2020-2021 trong thời gian Hè sẽ do BGH+ Tổ Văn phòng + Bảo vệ tham gia trực