KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN TỰU TRƯỜNG

Từ 31/8/2020 đến 6/9/2020

Thứ hai: 31/08/2020

Sáng:

BGH và bộ phận văn phòng trực xử lý công việc cơ quan.

Tiếp nhận chuyển đến

Giải quyết hồ sơ chuyển đi

Thứ ba: 01/09/2020

Sáng:

– 7h, tập trung học sinh khối 9 và các lớp 8A17,8A18,8A19,8A20, GVCN sinh hoạt theo nội dung hướng dẫn.

Chiều:

– 12h30, tập trung học sinh khối 6, GVCN sinh hoạt theo nội dung hướng dẫn.

Thứ tư: 02/09/2020

– Nghỉ Lễ 02/09

– Trực cơ quan

Sáng 7h – 9h: Cô Nguyễn Thị Mỹ Loan và cô Nguyễn Ngọc Kim Hạnh.

         9h – 11h: Thầy Châu Đình Thao và cô Nguyễn Thị Trà Lư.

Chiều 13h – 15h: Cô Nguyễn Thị Thu Ngân và cô Lê Thị Ngọc (Sinh).

           15h – 17h: Thầy Lê Đình Thưởng và thầy Phạm Quốc Chung.

Thứ năm: 03/09/2020

Sáng:

– 7h, tập trung học sinh khối 7, GVCN sinh hoạt theo nội dung hướng dẫn.

Chiều:

– 12h30, tập trung học sinh khối 8 các lớp còn lại, GVCN sinh hoạt theo nội dung hướng dẫn.

Thứ sáu: 04/09/2020

Sáng:

– 7h, GVCN cùng Tổng phụ trách đội tập trung học sinh ở sân để sắp xếp đội hình chào cờ đầu tuần và BGH sinh hoạt đầu năm với học sinh khối 9 và các lớp 8A17,8A18,8A19,8A20 .

– Khối 7 GVCN sinh hoạt tại lớp.

-7h, Thầy Duyên công tác UBND Phường

Chiều:

– 12h30, tập trung học sinh khối 6 và khối 8 còn lại, GVCN sinh hoạt theo hướng dẫn.

– 15h, khối 8 ra về.

-15h, GVCN cùng Tổng phụ trách đội sắp xếp đội hình khối 6 ra sân cờ làm Lễ khai giảng trù bị.

– GVCN cho học sinh làm vệ sinh phòng học, báo cáo kết quả lao động cho cô Nhạn y tế kiểm tra.

– GVCN phát thư mời họp PHHS đầu năm cho HS.

Thứ 7: 05/09/2020

– Khai giảng năm học mới.

– Các bộ phận xem phân công Lễ khai giảng tại thông báo trên website

Chủ nhật: 06/09/2020

– 7h đến 8h30, họp PHHS đầu năm khối 6.

– 9h30 đến 11h, họp PHHS đầu năm khối 7.

– 13h đến 14h30, họp PHHS đầu năm khối 8 tại phòng học. Riêng lớp 8A21 họp tại phòng 1A và 8A22 họp tại phòng 2A.

– 15h30, họp PHHS đầu năm khối 9.