KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ 10/9/2018 đến 15/9/2018

Thứ hai :10/9/2018

Sáng :

7h ,sinh hoạt dưới cờ khối 9

Phân công : GVCN khối 9 dự

Chiều  :

16h ,sinh hoạt dưới cờ khối 8

Phân công : GVCN khối 8 dự

Giảng dạy chương trình tuần 4

Lên kế hoạch giảng dạy online tuần 4

7h-7h45 Thi GVDG cấp trường tại các phòng MT 1C ;2C và thư viện ( lý thuyết)

GVCN rà soát lại chính xác số lượng học sinh đăng ký tham gia số liên lạc điện tử năm học 2018-2019

Phần mềm sẽ khóa đăng ký vào ngày thứ bảy 15/9/2018

Thứ ba : 11/9/2018

Giảng dạy chương trình tuần 4

8h,tiếp đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia theo QĐ số  1093 của PGD

Các thành viên được phân công có mặt tại Phòng hiệu trưởng lúc 7h

Lưu ý : tổ trưởng chuyên môn phân công dạy thay trong 2 ngày thứ hai và thứ ba đối với GVBM được phân công làm công tác trường chuẩn quốc gia

Thứ tư : 12/9/2018

Giảng dạy chương trình tuần 4

Thứ năm: 13/9/2018

Giảng dạy chương trình tuần 4

Thứ sáu : 14/9/2018

Giảng dạy chương trình tuần 4

Thứ bảy : 15/9/2018

7h,thi lồng đèn theo kế hoạch

Họp HĐSP lúc 9h30